om

Om , u hinduizmu i drugim religijama, uglavnom Indiji, sveti slog koji se smatra najvećim od svih mantri ili sakralnih formula. Slog om je sastavljen od triju zvukova aum (na sanskritu su samoglasnici a i u sjedinjeni da postaju o ), koji predstavljaju nekoliko važnih trijada: tri svijeta zemlje, atmosfere i neba; misao, govor i radnja; tri osobine ( gune ) materije (dobrota, strast i tama); i tri sveta vedska pisma (Rigveda, Yajurveda i Samaveda). Dakle, ommistično utjelovljuje bit cijelog svemira. Izgovara se na početku i na kraju hinduističkih molitvi, pjevanja i meditacije, a također se slobodno koristi u budističkim i jain obredima. Od 6. stoljeća pisani simbol kojim se označava zvuk služio je za označavanje početka teksta u rukopisu ili natpisu.

om

O slogu se raspravlja u više Upanishada (špekulativni filozofski tekstovi), a on čini cjelokupnu temu jednog, Mandukya Upanishada. Koristi se u praksi joge i povezan je s tehnikama auditivne meditacije. U Puranama slog se stavlja u sektašku upotrebu; na taj način, Šeiviti označavaju lingam , ili znak Šive, simbolom om , dok vaišnaviti identificiraju tri zvuka kao odnose na trojstvo koje čine Višnu, njegova supruga Šri (Lakšmi) i štovatelj.

Ovaj je članak nedavno pregledao i ažurirao Matt Stefon, pomoćnik urednika.