Lupercalia

Lupercalia , drevni rimski festival koji se svake godine održavao 15. veljače pod nadzorom korporacije svećenika pod nazivom Luperci. Podrijetlo festivala je nejasno, premda je vjerovatno izvedenica njegovog imena od lupusa (latinski: "vuk") na različite načine sugerirala povezanost s drevnim božanstvom koje je štitilo stada od vukova i s legendarnim vukodlakom koji je njegovao Romula i Remusa. Kao obred plodnosti, festival je također povezan s bogom Faunusom.

Svaka Lupercalia započela je žrtvom Lupercija koza i psa, nakon čega su dvojicu Luperci odvedeni do oltara, čela su im dodirnuta krvavim nožem, a krv obrisana vunom umočenom u mlijeko; ritual je zahtijevao da se dvojica mladića nasmiju. Slijedila je žrtvena gozba, nakon čega su Luperci odsjekli tange sa kože žrtvenih životinja i trčali u dva pojasa oko brda Palatina, udarajući remenima u svaku ženu koja im se približila. Udarac od remena trebao je učiniti ženu plodnom. Kršćanska je crkva pod papom Gelazijem 494. godine prisvojila oblik obreda kao blagdan pročišćenja.

Ovaj je članak nedavno promijenio i ažurirao John M. Cunningham, čitatelj.