Suprasegmental

Suprasegmental , također se naziva prozodijska značajka , u fonetiku, govorna značajka poput stresa, tona ili spajanja riječi koja prati ili se dodaje preko suglasnika i samoglasnika; ove značajke nisu ograničene na pojedinačne zvukove, već se često protežu preko sloga, riječi ili fraza. U španjolskom naglasku naprezanja često se koristi za razlikovanje inače identičnih riječi: término znači „pojam“, terminíno znači „ prekidam “, a termin - znači „prestao sam“. U kineskom mandarinskom jeziku ton je karakterističan suprasegmental: šihizgovarano na visokoj noti, znači „izgubiti“; na laganoj uzlaznoj noti znači „deset“; na bilješci znači „grad, tržnica“; a na opadajućoj noti znači „povijest“. Engleski "pivo kaplje" i "brada ripped" razlikuju se riječju juncture.

Wilhelm, barun von Humboldt, uljana slika F. Krugera.Pročitajte više o ovoj jezikoslovlju teme: fonologija, ali nesegmentalni ili suprasegmentalni, aspekti fonemičke realizacije riječi i izgovora mogu također biti funkcionalni u jeziku. U...

Gornji primjeri pokazuju funkcionalne suprasegmentale. Postoje i nefunkcionalni suprasegmentali koji ne mijenjaju značenje riječi ili izraza; primjer je stres na francuskom. Suprasegmentali se tako nazivaju za razliku od suglasnika i samoglasnika, koji se tretiraju kao serijski uređeni segmenti izgovorene izreke.

Ovaj je članak nedavno pregledao i ažurirao Adam Augustyn, generalni urednik, referentni sadržaj.