certiorari

Certiorari , koji se naziva i cert, u uobičajenim pravnim stečevima, dokument koji je izdao nadređeni sud radi preispitivanja radnje nižeg suda. Certiorari također izdaje apelacijski sud kako bi dobio informacije o predmetu koji je u tijeku. Ispiši certiorarija isprva su izvorni spisi s engleskog suda Queen's Bench-a sucima inferiornih sudova koji su im naredili da predaju određene zapise. Kasnije je Certiorari proširen i uključio kancelarke (jednakosti) sudove. Pismo je ukinuto 1938., ali je Visoki sud pravde zadržao pravo donošenja naredbe o certiorariju. Takvi nalozi bili su korisni u preispitivanju odluka upravnih sudova na koje ne postoje redovita sredstva za žalbu, posebno u preispitivanju pitanja pogreške u prihvatu i isključenju dokaza.

U Sjedinjenim Državama Vrhovni sud koristi certiorari za ispitivanje zakona ili ispravljanje pogrešaka i osiguranje za pretjerivanje od strane nižih sudova. Takvi se zapisi izdaju i u iznimnim slučajevima kada je potreban hitan pregled. Da bi Vrhovni sud mogao izdati potvrdni dokument, četiri od devet sudova suda moraju pristati na pregled slučaja.

Ovaj je članak nedavno pregledao i ažurirao Adam Augustyn, generalni urednik, referentni sadržaj.