Koan

Koan , japanski Kōan , u japanskom zen-budizmu, sažet paradoksalna izjava ili pitanje koje se koristi kao meditacijska disciplina za početnike, posebno u sekti Rinzai. Napor da se riješi koana namijenjen je iscrpljivanju analitičkog intelekta i egoistične volje, spremnosti uma da na intuitivnoj razini dobije odgovarajući odgovor. Svaka takva vježba predstavlja i komuniciranje o određenom aspektu Zen iskustva, kao i test početničke kompetencije.

Karakterističan primjer stila je dobro poznati koan „Kad se obje ruke pljesnu, čuje se zvuk; slušaj zvuk pljeska jedne ruke. " Ponekad se koan postavlja u obliku pitanja i odgovora, kao u pitanju "Što je Buda?" i njegov odgovor, "Tri kilograma lana."

Koans (od kineskog kung-an, doslovno "javna obavijest" ili "javna objava") temelje se na anegdotama zenskih (kineskih: Ch'an) majstora. Kaže se da ukupno ima 1.700 koana. Dvije glavne zbirke su Pi-jen lu (kineski: "Zapisi o plavoj litici"; japanski: Hekigan-rok ), koji se sastoji od 100 koana koje je 1125. odabrao i komentirao kineski svećenik Yüan-wu na temelju ranije sastavljanje; i Wu-men kuan (japanski: Mumon-kan ), zbirka od 48 koana koju je 1228. godine sačinio kineski svećenik Hui-k'ai (poznat i kao Wu-men). Usporedite zzen.